close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
page
صفحه 2 : حرف مردم
page
صفحه 3 : بین الملل
page
صفحه 4 : سیاسی
page
صفحه 5 : پرونده روز
page
صفحه 6 : بازتاب
page
صفحه 7 :
page
صفحه 8 : اقتصادی
page
صفحه 9 : اجتماعی
page
صفحه 10 : ادبیات
page
صفحه 11 :
page
صفحه 12 : اندیشه
page
صفحه 13 : حوادث
page
صفحه 14 : اقتصادی
page
صفحه 15 :
page
صفحه 16 : انعکاس
page
شماره : 19043 - ۱۳۹۴ شنبه ۲۴ مرداد
 
 
 
 
 
 
Alternate Text
عناوین صفحه
  • 47 طر ح ملی فناوری وبودجه ای در حد هیچ!

  • 34 طرح  کلان فناوری دارای دستگاه متقاضی هستند

  • تصویب آیین نامه مدیریت طرح های کلان فناوری درآینده نزدیک

  • افزایش 5 برابری حمایت از شرکت های دانش بنیان

  • طرح های کلان زمینه ساز شکل گیری اقتصاد درون زای فناوری

  • میانگین پیشرفت 47 طرح کلان فناوری 4 تا 5 درصد است

آخرین اخبار
پربیننده ترین
حرف مردم