برگزیدگان جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی تقدیر شدند

برگزیدگان شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی و تقدیر شدند.به گزارش ایسنا، در این جشنواره که با حضور دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و دکتر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از مسئولان کشوری و نظام سلامت و دانشگاه برگزار شد از پژوهشگران برتر و همچنین دانشکده، مرکز تحقیقاتی، مجله، کتاب، مقاله، مخترع و دانشجوی برگزیده پژوهشی دانشگاه تقدیر به عمل آمد که برگزیدگان تنها 2 حوزه آن به شرح ذیل است:برگزیدگان بین المللی: پروفسور فخرالدین جمالی استاد دانشگاه آلبرتا، کانادا (علوم پایه) و پروفسور فلورا پیوندی استاد دانشگاه میلان، ایتالیا (علوم بالینی).برگزیدگان ملی: دکتر احمدرضا دهپور، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران (علوم پایه) و دکتر رویا کلیشادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (علوم بالینی)