فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تشریح کرد

ماجرای قتل و آزار «کیانا کوچولو»

سیدخلیل سجادپور-فرمانده انتظامی خراسان رضوی در حالی از دستگیری و اعتراف عامل قتل «کیانا کوچولو» خبر داد که دختر 7 ساله بی گناه توسط شوهرعمه اش به قتل رسیده است.سردار بهمن امیری مقدم در تشریح این پرونده جنایی، به خراسان گفت: چند روز قبل پرونده ربوده شدن دختربچه هفت ساله ای در شهرستان نیشابور مطرح شد که محتویات آن نشان می داد «کیانا کوچولو» در نیمه های شب از منزل مادربزرگش ربوده شده و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.این در حالی بود که پدر و مادر و پدربزرگ کودک در منزل حضور نداشتند و مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی اضافه کرد: با توجه به نگرانی های شدید خانواده این کودک، این ماجرا با صدور دستورات ویژه در پلیس آگاهی و با استفاده از شیوه های علمی و فنی مورد رسیدگی قرار گرفت.وی گفت: سرنخ ها و رصد های اطلاعاتی، کارآگاهان را به سوی شوهرعمه کودک کشاند، چرا که بررسی های مقدماتی بیانگر بروز یکسری اختلافات خانوادگی بود.وی تصریح کرد: کارآگاهان با کسب مجوز های قضایی موفق شدند شوهرعمه کیانا را که مردی 37ساله و دارای سوابق کیفری است، در یک عملیات هماهنگ دستگیر کنند. این مرد که از روز وقوع حادثه با خانواده کودک اظهار همدردی و نگرانی می کرد، در ابتدا هرگونه دخالت در ربوده شدن کودک را رد کرد اما وقتی در برابر شواهد مستند پلیس قرار گرفت، چاره ای جز بیان حقیقت نیافت و به قتل و آزاروحشیانه «کیانا کوچولو» اعتراف کرد و گفت: شب بیست و چهارم شهریور همسرم در منزل مادرش بود، من هم سوار بر موتورسیکلت به در منزل آن ها رفتم. موتورسیکلت را بیرون گذاشتم و با بالا رفتن از درخت حاشیه، خودم را به پشت بام منزل پدرزنم رساندم و از آن جا به داخل حیاط پریدم. به آرامی داخل منزل رفتم، دیدم همه خواب هستند و کیانا هم در گوشه ای خوابیده است. پاورچین پاورچین در کنار دختر هفت ساله قرار گرفتم و او را در همان حالت خواب به بیرون از منزل بردم. سپس او را سوار موتورسیکلت کردم تا به منزل خودمان رسیدیم. آن جا بود که او را مورد تعرض قراردادم و سپس با یک رشته چادر خفه اش کردم.سردار امیری مقدم با اشاره به اعترافات دیگر متهم درباره مخفی کردن جسد کودک نیز گفت: متهم این پرونده جنایی در ادامه اظهاراتش، افزود: وقتی دیدم «کیانا» مرده است، جسد او را به باغی در روستای صومعه بردم و زیر چند تکه سنگ و نخاله مخفی کردم، بعد به منزل بازگشتم تا این که آن ها ماجرای مفقود شدن کیانا را مطرح کردند، من هم برای آن که کسی به من مشکوک نشود، با آن ها ابراز همدردی می کردم.رئیس پلیس خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صبح 95.6.24 وقتی اهالی منزل از خواب بیدار شده بودند که اثری از دختر هفت ساله نبود و در اتاق نیز باز بود.وی گفت: خانواده کیانا از تهران به نیشابور آمده بودند اما آن شب در منزل حضور نداشتند و بدین ترتیب با گزارش آدم ربایی از سوی پدر کیانا، این پرونده در پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار گرفت.