زندان

زندانی در انتظار قصاص نفس در آزمون کارشناسی ارشد قبول شد

مددجو  «الف.ع» از مددجویان زندان رجایی شهر که به جرم قتل و با محکومیت قصاص نفس در حین تحمل  پنج سال حبس است، در آزمون کارشناسی ارشد 97 شرکت کرد و با قبولی در آزمون، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شد. به گفته مدیرکل زندان‌های استان تهران علاوه بر مددجوی مذکور دو تن از مددجویان دیگر نیز در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پذیرفته شدند.