الزام شرکت های دولتی به اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات به طرح های پژوهشی

حاجیان -معاون پژوهش‌ و فناوری دانشگاه امیرکبیر گفت:‌ بر اساس تبصره بودجه امسال شرکت های دولتی پرسود ملزم شده اند تا ۴۰ درصد اعتبارات خود را  به همکاری با دانشگاه‌ها در جهت اجرای طرح های پژوهشی اختصاص دهند . با اجرای این بند قانونی شرکت‌ها بخشی از درآمد خود را در قالب قراردادهای پژوهشی هزینه می‌کنند.دکتر حسین حسینی تودشکی در گفت وگو با خراسان افزود:در بودجه امسال به منظور  توسعه پژوهش در دانشگاه ها تبصره ای برای مشارکت شرکت های دولتی در همکاری های پژوهشی بادانشگاه ها پیش بینی شد که طی آن و بر اساس تبصره ۹ بند «ط» برنامه بودجه، این بند قانونی شرکت های پرسود دولتی را ملزم می کند تا ۴۰ درصد اعتبارات خود را به  اجرای طرح‌های پژوهشی اختصاص دهند.  به گفته وی این رقم حدود  ۴۰۰ میلیارد تومان  برآورد می شود که تحقق آن می تواند بسیاری از مشکلات  طرح های پژوهشی دانشگاه ها را برطرف کند .وی افزود: به همین منظور تلاش می شود مشکلات کشور از حیث وجود چالش های زیست محیطی؛ مشکلات بخش صنعت و...عارضه‌یابی و طرح های پژوهشی کشور نیز بر اساس آن تعریف واجرایی شود . اما متاسفانه علی رغم این موارد  فاصله زیادی میان دانشگاه و بخش صنعت وجود دارد، در حالی‌که در دنیا مدل‌های قوی برای ارتباط دانشمندان دانشگاهی با صاحب‌نظران بخش‌های صنعتی مشاهده می شود و اگر ما نمی‌توانیم معضلات بخش‌های صنعتی را حل کنیم، به دلیل آن است که تعاملات درست و مبتنی بر مدل‌های موجود در دنیا ایجاد نشده است.