وزیر کشور:شاید درباره بازنشستگی شهرداران به مجلس استفساریه بدهیم

هادی محمدی -  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشوردر حاشیه هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص قانون منع خدمت بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به شبهاتی که در این  خصوص صورت گرفته هرچند رئیس مجلس در زمان تصویب گفت قانو ن منع خدمت بازنشستگان  شامل شهرداران هم می شود ولی دوستان در حوزه های تفسیری این موضوع ، برداشتشان این است که این قانون شامل شهرداران نمی شود. اگر لازم باشد باید استفساریه به مجلس بدهیم در واقع اگر نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و معاونت حقوقی تفسیری دادند که مورد اختلاف بود حتما نظر تفسیری مجلس را خواهیم گرفت .
تلاش دولت برای تعدیل قیمت روادید اربعین
در خصوص اربعین و تمهیدات آن، وزارت کشور در این باره با تاکید بر تلاش دولت برای تعدیل قیمت روادید اربعین اظهار کرد: ستاد اربعین کاملا فعال بوده و آمادگی های لازم را داریم همچنین به تازگی در بغداد تفاهم نامه خوبی امضا کردیم و مقرر شده است هم مسیرهای بیشتری به ما بدهند و هم در مسیرها کمک امنیتی بیشتری داشته باشند.وی افزود : یکی از موضوعاتی که هنوز توافق نشده موضوع ارز و قیمت ارز تخصیصی است . ابتدا رقمی را به دولت عراق  برای روادید پیشنهاد دادیم که تا حدی آن رامتعادل کردیم و اگر دولت عراق همکاری کند جا دارد که این رقم کمتر هم بشود ولی نرخ این ارز در داخل هم از موضوعاتی است که باید در دولت تصمیم گیری شود.