توافق ایران، روسیه و ترکیه برای تعیین فهرست کمیته قانون اساسی سوریه

وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که نمایندگان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای تعیین فهرست کمیته قانون اساسی سوریه به توافق اصولی دست یافته اند. به گزارش ایرنا، چهار روز پس از برگزاری موفق نشست سران روند آستانه در تهران و تاکید روسای جمهوری سه کشور ضامن این روند بر تداوم همکاری برای کمک به فرایند سیاسی حل بحران سوریه و تسهیل شکل گیری کمیته قانون اساسی این کشور، روز سه شنبه دومین دور رایزنی‌های جابری انصاری، لاورنتیف و اونال مذاکره کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه با دی میستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار شد. براساس گزارش وب سایت وزارت امور خارجه کشورمان، در پایان جلسه سدات اونال، حسین جابری انصاری و سرگئی لاورنتیف مذاکره کنندگان ارشد ترکیه، ایران و روسیه در ژنو با استفادن دی میستورا ، طرف ها درباره حل و فصل بحران سوریه با تمرکز بر تشکیل کمیته قانون اساسی به توافق اولیه و اصولی رسیده اند. براساس این گزارش، در پایان جلسه فشرده نمایندگان سه کشور و دی میستورا، سه کشور ضامن صلح در سوریه بر تداوم همکاری برای کمک به فرایند سیاسی حل بحران سوریه و تسهیل شکل گیری کمیته قانون اساسی این کشور تاکید کردند.
4محور توافق 3 کشور
براساس گزارش ایرنا به نقل از  رسانه های ترکیه، در فرایند حل و فصل بحران سوریه با تمرکز بر تشکیل کمیته قانون اساسی مفاد زیر مورد تاکید طرف ها قرار گرفت: 1 ـ سوری بودن فرایند سیاسی و ضرورت حفظ حاکمیت ملی یکپارچه سوریه. 2 ـ لزوم تنظیم متناسب ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی به نحوی که برای طرف های مختلف قابل پذیرش و در عین حال مبتنی بر واقعیت های موجود در صحنه سوریه باشد. 3 ـ همه مسائل و جزئیات مربوط به کمیته قانون اساسی در نهایت در قالب یک بسته یکپارچه مورد توافق قرار گیرد. 4 ـ تنظیم ترتیبات مربوط به قانون اساسی سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران چند ساله این کشور زمان بر است، اما همه طرف ها بر ضرورت توجه همزمان به سرعت و کیفیت کار تاکید دارند. بنا به این گزارش، نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه توافق کردند که با تشکیل کارگروه فنی متشکل از کارشناسان ، زمینه موفقیت رایزنی های مشترک با سازمان ملل برای تسهیل شروع به کار هر چه سریع تر کمیته قانون اساسی سوریه را فراهم کنند.