خبر

ایران ذخیره‌سازی نفت روی آب را ازسرگرفت

فارس به نقل از بلومبرگ-  با استناد به آمار رهیابی نفتکش‌ها، ایران ذخیره نفت در سوپرنفتکش‌هایش بر روی دریا را دوباره آغاز کرده تا راهبردی را که قبلاً در دور پیشین تحریم‌ها انجام می داد دوباره از سر بگیرد. بر این اساس، حداقل پنج نفتکش با ظرفیت کامل بیش از دو و نیم هفته است که خارج از سواحل ایران لنگر انداخته اند. دو نفتکش حامل میعانات گازی هفته‌هاست که در سواحل دبی توقف کرده‌اند. با این حال، این گزارش می افزاید: ایران به اندازه دور قبل تحریم‌ها، نفت بر روی آب ذخیره نکرده است.