حجت الاسلام والمسلمین مرویان حسینی مطرح کرد:

آسیب هایی که هیئت های مذهبی را تهدید می کند

نویسنده : گروه اندیشه info@khorasannews.com