printlogo


معاون پژوهشی وزارت علوم :
ردیف بودجه طرح های کلان فناوری در لایحه 95 حذف شد

زهرا حاجیان -معاون پژوهشی وزارت علوم،  از حذف ردیف اختصاصی بودجه طرح های کلان فناوری از لایحه بودجه سال 95 خبر داد و گفت : متاسفانه مشکلات بودجه ای در سال های اخیر به مانعی جدی برای عملیاتی شدن این طرح های ملی تبدیل شده است . احمدی افزود : در سال های اخیر  طرح های کلان ملی فناوری با مشکلات بودجه ای زیادی مواجه بودند، به طوری که  از مجموع 2 هزارو 600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کلان ملی، تنها 4 تا 5درصد به این طرح ها تزریق شده است. حذف ردیف بودجه طرح های کلان ملی فناوری اکنون یکی از دغدغه های ماست ، با وجود این که در شورای عتف، بودجه برای این طرح ها مصوب شد امااین ردیف بودجه طرح های کلان از برنامه سال 95 حذف شده است و مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند باید از ردیف های دیگر تأمین اعتبار کنیم.
وی با اشاره به وعده مسئولان برای تامین بودجه مورد نیاز طرح های کلان فناوری در سال 95 گفت: با توجه به تصویب این طرح ها در سال 89  اولین بودجه مورد نیاز طرح ها در سال 90  اختصاص یافت که رقمی حدود 67 میلیارد تومان بود. در سال 91هیچ پرداختی برای این طرح ها انجام نشدو در سال 92 نیز حدود 28 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. معاون پژوهشی وزارت علوم میزان اعتبارات مصوب سال 93 برای طرح های کلان را 42 میلیارد تومان ذکر وتصریح کرد: از این میزان بودجه مصوب تنها حدود 40 درصد محقق شد و این میزان اعتبار به طرح هایی اختصاص یافت که دارای دستگاه متقاضی بودند. بودجه طرح های کلان  ملی فناوری برای سال 94  نیز نسبت به سال 93 هیچ تغییری نکرده ودر سال جاری  اعتباری با لغ بر 40 میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها اختصاص یافته است .
 وی ادامه داد : این شرایط در حالی است که سالانه باید حدود 500 میلیارد تومان به  این طرح ها اعتباراختصاص داده می شد، اما تاکنون این روند انجام نشده  است .
وی افزود : طرح های کلان فناوری با اهدافی چون تبدیل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به مراکز کارآفرین و نیاز محور ، تقویت جهشی ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید ملی و افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری های بالا که از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی است، تعریف و تصویب شده است و  می تواند با ایجاد جهشی عظیم در توسعه علم و فناوری در کشور ، بین تولیدات علمی و فناوری های بومی تناسب خوبی ایجاد کند  تا به موازات رشد علمی، در زمینه تولید فناوری نیز به جایگاه مناسبی در منطقه وجهان دست پیدا کنیم.