printlogo


انتقاد از سوق دادن هیئت های تجاری خارجی به سمت شرکت های دولتی

فارس-رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به بی‌توجهی به بخش خصوصی هشدار داد و گفت: به عنوان کسی که در دو دهه اخیر در فعالیت‌های اجتماعی و عرصه اتاق ایران حضور داشته‌است، این موضوع را عنوان می‌کنم که متأسفانه در رفت‌وآمدهای پیاپی تجاری به کشور این هیأت‌ها بیشتر با مسئولان دولتی ارتباط می‌گیرند و بخش خصوصی همچنان آن طور که باید وارد میدان نشده است.