printlogo


معرفی کتاب
انتشار کتابی درباره ترانه های قیصر امین پور

نشر «کتاب آبی» بامدیریت زیبا اشراقی (همسر زنده یاد قیصر امین پور) با انتشار کتابی جامع درباره ترانه های این شاعر فقید، به جرگه ناشران پیوست.
به گزارش مهر، کتاب «این ترانه بوی نان نمی دهد» با عنوان فرعی «سبک شناسی ترانه های قیصر امین پور» نوشته مهدی فیروزیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) از سوی انتشارات «کتاب آبی» (با مدیریت زیبا اشراقی، همسر زنده یاد قیصر امین پور) منتشر شد و در قفسه کتاب فروشی ها قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، انتشارات یادشده با چاپ همین کتاب، آغاز به کار کرده و در واقع، این اولین کتاب منتشرشده انتشارات «کتاب آبی» است.
کتاب «این ترانه بوی نان نمی دهد» در هشت فصل تدوین شده است؛ در فصل اول با عنوان «نیم نگاهی به ترانه سرایی پیش از قیصر»، پیشینه ترانه سرایی بررسی شده است. در این بخش به بررسی کوتاه و فشرده کارنامه ۱۳ سراینده شناخته شده پیش از قیصر، یعنی شیدا، عارف، بهار، امیرجاهد، گل گلاب، رهی، معینی کرمانشاهی، نواب صفا، فکور، بهبهانی، ابتهاج، ترقی و نگهبان پرداخته شده است.در فصل دوم که عنوان آن «قیصر امین پور در یک نگاه» است، زندگی نامه این شاعر همراه با بررسی گذرای کارنامه او در زمینه شاعری (بزرگ سال و نوجوان)، نویسندگی، سردبیری، روزنامه نگاری و پژوهشگری مرور شده است.فصل سوم با عنوان «ترانه های قیصر امین پور»، پس از معرفی آهنگ سازان و خوانندگان ترانه های وی و ارائه گزارشی از پشت پرده هنرِ سرایندگی شاعر، همه ترانه های او را برای نخستین بار در یک جا و به شیوه ای درست و پیراسته، گرد آورده است.
در فصل «جهان بینی و اندیشه» برای دست یافتن خواننده به شناختی درخور از جهان بینی و اندیشه قیصر امین پور، تک تک ترانه های او جداگانه از دید فکری بررسی و اندیشه های بازتاب یافته در آن ها، نوع نگاه قیصر به هستی، بهره گیری او از میراث معنوی و عرفانی پیشینیان، اشارات او به متون گذشته از قرآن کریم تا دیوان شعرای بزرگ زبان فارسی و... مشخص شده است.
نویسنده در فصل پنجم «زبان و موسیقی ترانه» هنرورزی های امین پور در ساخت و صورت ترانه را با سطح آوایی کلام او، یعنی موسیقی بیرونی، درونی و کناری و نیز ویژگی های زبانی، دستوری و واژگانی سخن وی، بررسی کرده است.
در فصل ششم یعنی «صور خیال و بدیع معنوی» برای شناخت صور خیال قیصر امین پور در ترانه، تشبیه ها و استعاره های کاربردیافته در ترانه های وی تحلیل و در ادامه به آرایه پردازی های او در تناسب سازی و ایهام پردازی توجه شده است.
برخی از آهنگ هایی که قیصرامین پور برایشان ترانه ساخته، پیش از او ترانه سرایانی دیگر داشته اند. نویسنده در فصل هفتم که با عنوان «سبک شناسی تطبیقی» آمده، حاصل کار آن ترانه سرایان را با کار قیصر مقایسه کرده است تا ویژگی های مثبت و منفی سروده های آنان را در سنجش با قیصر نشان دهد. برای این کار سطوح سه گانه سبک شناسی (فکری، زبانی، ادبی) در همه ترانه ها بررسی شده است.در فصل هشتم «سروده های قیصر در موسیقی ایرانی»، تصنیف ها و آوازهایی که در موسیقی ایرانی با استفاده از شعرهای قیصر امین پور شکل گرفته ، با ذکر نام آهنگ ساز، خواننده و آلبوم ،معرفی و در ادامه به بررسی لغزش های ادبی راه یافته در کارِ خوانندگان و آهنگ سازان پرداخته شده است.کتاب «این ترانه بوی نان نمی دهد» (با عنوان فرعی «سبک شناسی ترانه های قیصر امین پور») را انتشارات «کتاب آبی» در ۶۴۴ صفحه و به قیمت ۴۵ هزار تومان، منتشر و روانه بازار کرده است.