printlogo


مصوبه تلفیق برای بخشش دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان 94

با مصوبه تلفیق و در صورت تصویب صحن مجلس، جریمه ناشی از دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی تا پایان سال 94 بخشیده می‌شود.ایرج ندیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبات جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بودجه 95، اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت رانندگی تا پایان سال 94 بخشیده می‌شود.عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 در مورد سایر مصوبات کمیسیون گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت مصوباتی در مورد سایر درآمدها اعم از واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز انجام شد. وی با اشاره به اینکه سایر درآمدها در بعد واگذاری دارایی های مالی شامل فروش ارز، واردات، جرایم ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر و جرایم رانندگی است، تصریح کرد: درآمدهای ناشی از ثبت اسناد، مباحث قضایی، بیمه شخص‌ثالث و شماره‌گذاری خودرو جزو سایر درآمدها می‌شود که در مورد آنها تصمیم‌گیری شده است. ندیمی گفت: سال آینده 200 میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از واردات دانه‌های روغنی برای کشت این دانه‌ها اختصاص یافت. به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 برای سال آینده 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و 1500 میلیارد تومان اوراق صکوک پیش‌بینی شد.